Energiebewust Architect & EPB

Energiebewust Architect

In samenwerking met het Vlaams Energieagentschap en Vlaams minister Hilde Crevits werd begin 2008 het project ' Energiebewust Architect ' opgestart.

Energiezuinig bouwen en verbouwen is een echte must geworden. Niemand wil het milieu vervuilen, maar vooral, niemand wil meer dan nodig betalen voor de verwarming van zijn woning.

De opleiding tot "energiebewust architect" helpt architecten die zich hiertoe willen engageren. De nadruk van deze bijkomende opleiding ligt op zowel op energiezuinig ontwerpen, het gebruik van de optimale technieken en materialen als op de controle op de werf van het juiste gebruik ervan.

Architectenvennootschap Michel Hus mag dit keurmerk dragen sinds 15 oktober 2008.

 

Energieprestatie en Binnenklimaat (EPB)

Sinds 2006 dient er bij elke nieuwbouw of verbouwing een EPB-dossier opgemaakt te worden. Het EPB-decreet is ingevoerd om onze woningen energie- en milieuvriendelijker te maken.

Elke nieuwbouw/verbouwing moet voldoen aan bepaalde energetische normen (K-peil, E-peil ...). De bouwheer moet ervoor zorgen dat zijn woning aan deze normen voldoet, en hij wordt hierbij geadviseerd door de EPB -verslaggever.

Merk op dat er niet enkel eisen opgelegd worden inzake isolatie van je woning, maar ook inzake ventilatie, eventuele koeling en het vermijden van oververhitting.

Voor de start van de bouwwerken moet je samen met je EPB-verslaggever een startverklaring indienen. Hierin worden een aantal uitgangspunten omtrent isolatie, verwarming en ventilatie van je woning vastgelegd.

Ten laatste 6 maanden nadat je bouwwerken zijn voltooid,  moet de definitieve EPB-aangifte ingediend worden. Je EPB-verslaggever zal hiervoor je woning opnieuw doorrekenen maar dit keer op basis van de effectief gebruikte materialen en technieken.

Indien hieruit blijkt dat je woning de opgelegde normen niet haalt, worden ook de boetes berekend die je zult moeten betalen omwille van het niet voldoen aan de minimum-normen.

Indien je EPB-verslaggever niet-correcte gegevens heeft ingevoerd, zijn er ook voor hem boetes voorzien.

Er is echter ook een aangenamer aspect aan deze EPB berekening: indien je woning voldoende energiezuinig is, kom je in aanmerking voor meerdere premies vanwege de overheid, je gemeente of intercommunales.

 
:: beheer ::