EPC of Energieprestatiecertificaat

De Vlaamse Overheid heeft beslist dat een EPC of energieprestatiecertificaat moet opgemaakt worden voor elk appartement en elke woning die te koop of te huur worden aangeboden.

Het doel hiervan is de aandacht van elke kandidaat-koper of -bewoner erop te vestigen of de woning die hem interesseert, al dan niet energiezuinig en dus budgetvriendelijk is.

Het EPC wordt opgemaakt door een erkend deskundige die aan de hand van een inspectieronde in de woning een kengetal berekent. 

Dit bezoek aan de woning is essentieel: de deskundige mag geenszins uitgaan van bv. bouwaanvraagplannen of mededelingen van de verkoper/verhuurder.

Ook geeft het EPC enkele tips om de woning energievriendelijker te maken.

Bij verkoop moet het EPCertificaat bij de notariële akte worden gevoegd. Dit certificaat blijft 10 jaar geldig.

Via onderstaande link kan u het onlangs in KNACK verschenen artikel over EPC's lezen.

Artikel Knack

 
:: beheer ::